Polityka prywatności RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO uprzejmie Państwa informujemy, że:

I. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych są przedsiębiorcy Katarzyna Hasinska, Piotr Hasinski i Arkadiusz Hasinski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą: Kancelaria CONTRACT Hasinski i Wspólnicy Radcowie Prawni i Adwokaci s.c. - ul. Piłsudskiego 6/1, 44 – 200 Rybnik.

II. Cele przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonywania czynności radcy prawnego i/lub adwokackich, świadczenia usług doradczych.

Kancelaria przetwarza i/lub przetwarzała Państwa dane osobowe w celu prowadzenia czynności zleconych Kancelarii, dokonywania w ramach prowadzonych postępowań oraz w celach rozliczeniowych. Dane są posiadane także w celu ewentualnego kontaktu z Państwem oraz w celu archiwizacji dokumentów.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
 • w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego.

W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata i radcy prawnego (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata i radcę prawnego (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata i radcy prawnego (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: kancelaria@contract-rybnik.pl telefonicznie pod numerem 32 42 27 808 lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IX. Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

X. Informacje o plikach cookie:

Strona internetowa contract-rybnik.pl korzysta z plików cookie aby zebrać dane na temat użytkownika dzięki narzędziom Google Analytics.

Narzędzie Google Analytics gromadzi dane statystyczne i inne informacje o sposobie użytkowania strony, wykorzystując do tego pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje związane z naszą stroną internetową wykorzystywane są do tworzenia raportów na temat użytkowania naszej witryny. W skrócie, trzy funkcje plików cookie firmy Google to:
Określenie, którą domenę należy nadzorować.
• Rozpoznawanie unikalnych użytkowników.
• Zapamiętywanie liczby i pory poprzednich wizyt.
• Zapamiętywanie informacji na temat źródła ruchu.
• Identyfikowanie czasu początku i końca sesji.
• Zapamiętywanie wartości zmiennych niestandardowych na poziomie odwiedzających.

Google będzie przechowywał i wykorzystywał te informacje przez okres od 30 dni do 2 lat, w zależności od rodzaju pliku cookie. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html

Skontaktuj się z nami

Tel/fax: +48 32 42 27 808

Zapraszamy do naszej kancelarii przy ul. Piłsudskiego 6/1 w Rybniku
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00
oraz w piątki od 8:00 do 15:00 lub innym uzgodnionym terminie

lub

znajdź nas na

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.